نقد و بررسی بالاشهری
دروغ چخان لاف شایعه تهدید انتقاد از بالاشهری
جمعه 6 خرداد‌ماه سال 1390 :: 06:02 ب.ظ ::  نویسنده : بالاشهری ۹۰

 

                                    

  

                 گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن  

                مصلحی تو ای تو سلطان سخن  

  

بنام خدا  

  

سلام  

ای بالاشهری خو به ما به تنگ در اهوارده ما نافهمیم که ای اصطلاحات و کلمات جالب جزیرتی چند قسمتن!!! مثل قصه خالو رووا نبشت که تا خالو رووا ۱۰ به بازار هونده ههههههههههههه .......

ما هم سه تا کلمه به شما موارده که به سه طریق تلفظ اووت که یکی از اون تلفظن ریشه خارجی اهشه ...    

                                

   

پَشه ـ خِرَشینگ ـ مَش چینگی       

۱- آخر آن نور تجلی دود شد...آن یتیم بی گنه نمرود شد 

 خاست تا لاف خداوندی زند...برج و باروی خدا رو بشکند 

پَشه ای رو حکم فرمودیم که خیز...خاکش اندر دیده خودبین ریز 

۱-اولی: امرو موکرده خنده رو ایوب   

دومی: بی چه !!!  

اولی: اهخرداَ خِرَشینگ از زیر چهمی اهکرداَ بااااااد    

 ۳- ایشونهه مال کیان ! وا خِرَشینگ نگفتن مَش چینگی ههههههه    

                                

 

 شِن ـ ماسه ـ ریخ   

 ۱- اولی: امرو یک هوای شاهوند به گمونم طوفان شن هستره 

دومی: تو مگو نه !!!  

۲- کنیز: رفتیم لو دریا جُن ما پر از ماسه وود 

   یسنا: چَه! چَه! کلاس به خو اتنهاده ریخ ناگوی ماسه اگوی    

۳- زنگ بزن به دلا کله بگو یک راه ریخ بیاره که پتانن نکارن!!!  

                                  

  

نخ ـ گُروک ـ رشمُن     

۱- چوک: بپ نگاه بکن امرو جیمه امخریده نو نو نخ کش ووده 

بپ: فروشنده سرتو کلاه اهنهاده خانه خراب   

۲- مم همی گُروک هاده که خشتک شلوار مه درده!!!   

۳- سُواه برم لوازم خیاطی رشمُن رنگ گوگربه ای بخروم...!

                   

  

هر کس چنین کلمه هایی(که به سه طریق تلفظ می شود) بلد هست داخل بخش نظرات بگو تا بی جایزه هادیم (الا گول)    

  

               

  

 دست حق نگهدارتان...

 
   

تصویر ثابت