نقد و بررسی بالاشهری
دروغ چخان لاف شایعه تهدید انتقاد از بالاشهری
شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1390 :: 04:33 ب.ظ ::  نویسنده : بالاشهری ۹۰

                       

                   برخیزم و زندگی زسر گیرم  

                      و آنچه ناکرده ام از بر گیرم  

بنام خدا  

سلام  

چه احوال شما دوستان خوب٬ بخیری انشاالله٬ چند وختن که ما نوویم به قول بچه ها سر و کله ما پیدا نووده خلاصه که بخشیدن از خودتون که ما درگیر امتحانات ترم دانشگاه ٬و دگه که رمضون هوند و ...

امرو رفتوم دخه وبلاگ بالاشهری اُمدید که اونشون هم مثل که کم گاش وودن از اون موقع تا الان زیاد مطلب نشونهاده  

آدم هم بَدن زیادی نخه خانه به خو بگره شو و روز بخووه که نفهمه چه وختن نخه ماه رمضون بُنگ شوم ایداده پا بی بُکُنن که افطاری بُکُن نفهمه سحری بُکُن فکر بُکُن که بُنگ صبح ندادن   

درباره شکار گلپوک شونوشته به نظر ما که بهترین راه شکار کلپوک این که از بی خِوری وا بُن نعلینج بزنی از پَک سری  

شونوشته که موروک گلوپا دخه حوض پُر از هو کفته مُرده در بی بیاری سر افتو بنستی زنده اووت ای خو جای تعجب اینین از قدیم شوگوفته که موروک گلوپا هر وقت از هو بگری تازن

الا هم نافهموم که ٬که بشون باد اهکرده که هوندن فیس نکردن که مطلب جدید انستن ما هم که آدم بادکیزود باد وودیم و هوندیم که به شما بگوم که با نقد و بررسی اون جدید در خدمت شما هستیم     

منتظر مطالب جدید وبلاگ نقد و بررسی بالاشهری بشی    

                   

 
   

تصویر ثابت